Testy makroekonomie

       Něco málo úvodem

 1. veličiny v ekonomii - stavy, toky
 2. předmět makroekonomie
 3. makroekonomické veličiny - agregátní nabídka, agregátní poptávka

        Rovnýma nohama do hospodářské politiky

 1. role státu v ekonomice
 2. cíle a nástroje hospodářské politiky
 3. magický čtyřúhelník
 4. podnikatelská činnost státu
 5. makroekonomické plánování
 6. typy hospodářské politiky
 7. monetaristická koncepce úlohy státu
 8. keynesiánská koncepce úlohy státu
 9. výkonnost hospodářství
 10. národohospodářský koloběh
 11. hrubý domácí produkt a hrubý národní produkt
 12. skutečný a potenciální produkt
 13. výpočet HDP důchodovou metodou
 14. co není v HDP zahrnuto
 15. využití HDP
 16. národní důchod 
 17. čisté ekonomické bohatství NEW

       První nástroj hospodářské politiky - monetární politika

 1. monetární politika
 2. postavení monetární politiky
 3. historie monetární politiky
 4. bankovní systém ČR
 5. funkce centrální banky
 6. nezávislost centrální banky
 7. obchodní banky
 8. zásady podnikání obchodních bank
 9. nástroje centrální banky
 10. přímé nástroje ČNB
 11. nepřímé nástroje ČNB

        Druhý nástroj hospodářské politiky - fiskální politika

 1. fiskální politika
 2. veřejné finance
 3. rozpočtový proces
 4. příjmy státního rozpočtu
 5. výdaje státního rozpočtu
 6. soustava daní
 7. přímé a nepřímé daně
 8. daně a pojmy s nimi související
 9. nástroje fiskální politiky
 10. monetaristická koncepce fiskální politiky
 11. bezprostřední a konečné cíle fiskální politiky
 12. multiplikátor státních výdajů
 13. multiplikátor daňový
 14. deficit státního rozpočtu strukturální a cyklický

        Kdy je ekonomika v rovnováze a kam se ubírá

 1. makroekonomická rovnováha
 2. převis agregátní poptávky
 3. převis agregátní nabídky
 4. hospodářský cyklus
 5. ekonomický růst

        Třetí nástroj hospodářské politiky - regulace cen a důchodů, inflace a nezaměstnanost  

 1. důchodová a cenová politika
 2. cena a inflace
 3. inflace tažená poptávkou
 4. inflace tažená nabídkou
 5. míra inflace
 6. cenové indexy
 7. typy inflace podle velikosti
 8. nezaměstnanost
 9. měření nezaměstnanosti
 10. inflace a nezaměstnanost
 11. délka nezaměstnanosti
 12. problémy měření nezaměstnanosti

        Čtvrtý nástroj hospodářské politiky - zahraničně obchodní politika

 1. světové trhy
 2. absolutní a komparativní výhody
 3. mezinárodní konkurence
 4. cíle a nástroje zahraniční obchodní politiky
 5. mezinárodní finanční trhy
 6. měnové kurzy
 7. platební bilance
 8. Mezinárodní měnový fond MMF

    zpět na stránky výuky